Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за не виконання умов цього договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки ПІДТВЕРДИТИ на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки.

1.ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Сайт» – https://bilka.ua/
«Товар»- об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем із переліку продукції розміщеної на сайті.Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, щомає намір придбати той чи інший товар, і оплатити отримання такого Товару.Продавець – виконавець замовлення Покупця.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Ця публічна оферта (надалі – договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті.
2.2 Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення ЗАМОВЛЕННЯ кнопки ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.
2.3 Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації щодо Продукції (опис, склад), представленого на сайті.

4. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів сайту, що мають намір, бажання і можливості придбатиПродукцію. 4.2 Акцепт оферти – придбання товару в порядку, передбаченому даним договором, за цінами, вказаними на сайті і згода з умовами оплати і доставки товару.
4.3 Факт придбання Товару є беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Продавець зобов’язується:
5.1.1 Організувати передачу Товару Покупцеві згідно умов визначених на сайті та обраних Покупцем, або узгоджених з Покупцем після оформлення замовлення.
5.1.2 Забезпечити Товар етикеткою, на якій зазначено дата виготовлення.
5.1.3 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупцяі не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Продукцію водносторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті.
5.2.2 Всі зміни вступають в силу негайно з моменту публікації їх на сайті.
5.3 Покупець зобов’язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами на Продукцію.
5.3.2 До моменту здійснення замовлення ознайомитися зі складом Продукції та умовами її використання, вказаними на сайті або по телефону.
5.3.3 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем, останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого Товару.
5.3.4. Перед використанням Товару Покупець зобов’язаний ознайомитися з його складом, умовами зберігання та датою виготовлення.
5.3.5 З метою запобігання виникнення алергічної реакції на Товар, Покупець має уважно прочитати склад, та встановити відсутність алергенів для себе. У випадку, якщо Покупець знає про свою алергічну реакцію на будь-який складник Товару, він не має використовувати його з метою уникнення наслідків алергічної реакції.
5.3.6 Покупець зобов’язується під час оформлення замовлення вказати справжнє ім’я, на яке може бути відправлене та отримане відправлення. Покупець зобов’язується вказати справжні засоби зв’язку з ним, в іншому випадку він несе ризик не отримання замовлення або несвоєчасного отримання замовлення.
5.4. Покупець має право:
5.4.1 Отримати оплачений Товар у кількості, що відповідає його замовленню, у неушкодженій упаковці Товару, із етикеткою із зазначенням дати його виготовлення.

6. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві.
6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії не переборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені іт.п.), обставини суспільного життя (воєннідії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. п.), забороняючі заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій,і кожна із сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ТОВАРУ

7.1 Ціни на Товар визначаються у відповідних розділах сайту.
7.2 Ціни на Товар та послуги можуть змінюватися залежно від кон’юнктури ринку. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, у разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та виконав у встановленому цим договором оплату товарів (послуг).
7.3 Ціни зі знижками вказані у відповідних розділах сайту.

8.ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

8.1 Термін дії цієї оферти встановлюється з 01.09.2019 р. по 31.08.2020 р.
8.2 Відзив оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов’язань по вже виконаним продажам.

9. ДОСТАВКА ТА ОПЛАТА ТОВАРУ

9.1 Умови доставки та оплати Товару зазначені на відповідних сторінках сайту.Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.
9.2. Замовлення зроблені Покупцем у вихідні та святкові дні обробляються Продавцем в перший робочий день, про що Покупець повідомляється за вказаними ним реквізитами, телефоном.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Інформація про Продукцію представлена на сайті.
10.2. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми і т.ін., електронною поштою, мобільним зв’язком, в тому числі на контактні дані, зазначені Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати таку інформацію, Покупець може написати листа про відмову від отримання інформації на адресу Продавця.
10.3. Приймаючи умови даної оферти, Покупець надає свою згоду на обробку (реєстрацію, накопичення, збереження, адаптацію, зміну, відновлення, використання та знищення без вашої присутності) його персональних даних згідно Закону України «Про захист особистих даних».